dijous, 19 de desembre de 2013

QUÈ PASSA AMB L’AIGUA?

El problema

L’origen es remunta 20 anys enrere, quan a la Comarca de la Ribera es comença a detectar un excés de nitrats als pous d’abastiment que impedia l’ús de l’aigua per a consum humà.
L’any 2013, este problema s’agreuja en alguns municipis de la comarca (entre ells el nostre), al detectar-se, a més a més, un pesticida. Cal afegir que anteriorment no es realitzaven aquestes anàlisis, i per tant no podem tindre coneixement des de quan la població de Corbera està consumint aquests elements nocius.

(...)