dissabte, 30 de novembre de 2013

CENTRE DE SALUT: LES ANALÍTIQUES DE SINTRON JA ES PODEN FER A CORBERA

El passat 19 de febrer es mamprengueren de nou les converses per a la millora del servei al nostre Centre de Salut. (Consulteu informacions anteriors en la web municipal).
En aquesta ocasió, l’alcalde Jordi Vicedo, mantingué una entrevista amb el nou Comissionat de l’Hospital de la Ribera, el Sr Enrique Ballester, ja que l’anterior, la Sr Mª Angeles Matoses havia canviat de destí. D’aquella primera conversa sorgí una sèrie de compromisos per les dues parts.

Un d’ells era que s’interessaria i tractaria de gestionar l’abonament del deute de la Conselleria de Sanitat (períodes 2011 i 2012), previst en el Conveni de col•laboració entre l’Agència Valenciana de la Salut i l’Ajuntament de Corbera. El 13 de març van ser abonats 12.000€ corresponents al primer període.

El segon tema feia referència a la necessitat d’implantar a Corbera la infraestructura necessària per fer les analítiques del “Sintron” i evitar als ciutadans haver de desplaçar-se periòdicament a l’hospital de la Ribera.
La infraestructura consistia en: un programa informàtic, coordinar-se amb un metge que pogués fer lectura dels resultats i indicar, en cas necessari, les modificacions de la dosificació, i una balija que enviara a l’hospital les analítiques. En definitiva un xicotet augment en la despesa per a l’Hospital de la Ribera. En una segona reunió, en la que a  més de l’Alcalde i el Comissionat també estigué present el Gerent de l’Hospital, el Sr Marin, es pogué aconseguir aquesta millora sense cost per al nostre municipi. Des de fa un mes, com a fruit d’aquestes gestions fetes a instàncies del govern municipal, aquells veïns i veïnes de Corbera que necessiten d’aquest servei ja no es voran obligats a desplaçar-se a l’Hospital sinó que ho poden fer en el propi consultori de Corbera.   

En tercer lloc s’abordà per enèsima vegada la necessitat d’ampliar o construir un nou centre de salut per a aconseguir l’accessibilitat de l’edifici, entenent que degut a la insistència d’aquest govern municipal, Corbera passava a ser la primera prioritat. Paraules, que sense concretar, passen a ser paper mullat.
Les alternatives que es plantejaren foren moltes:
-   Instal•lar un ascensor (suposava una inversió d’uns 40.000€)
-  Utilitzar dos locals diferents. Un per a consultori mèdic i altre per a matrona i pediatria. (suposava augment de costos: línea telefònica, infermeria, noves instal•lacions, etc).
-  Adquirir un nou immoble per part de l’Ajuntament de Corbera i l’Hospital de la Ribera que l’habilités. (Suposava una despesa per a l’hospital d’uns 150.000€ i uns altres tants per a l’ajuntament, depenent del local).
-  Modificar l’horari de matrona i pediatria a les vesprades. La qual cosa suposaria que els metges atendrien pel matí i podrien compartir despatx (El Gerent defenia aquesta opció per no suposar cap cost econòmic i en canvi el Comissionat veia complicat forçar un canvi de contracte laboral).

Finalment, a falta de trobar-ne una millor, es plantejà esta última alternativa com a la més possible, condicionant el canvi d’horari al nous treballadors/es (matrona i pediatria) que contracte l’Hospital.

dilluns, 25 de novembre de 2013

PINTADES AL CARRER

Portem temps que a Corbera, amb o per qualsevol excusa, els carres del poble s’utilitzen per a fer pintades amb escrits i dibuixos que després els tenim presents anys i anys.

Açò que per a algun sector del poble es pot vore com un divertiment, per a d’altre es viu com una molèstia. En aquestes dues apreciacions hi estarem tots d’acord. Les persones abans de prendre una acció hem de pensar les conseqüències i si esta pot molestar a d’altres persones, la base de la convivència és el respecte als demés i als bens comuns.


El fet del que parlem, a part del mal gust o no, açò va a parèixers, dona imatge de brutícia i abandó, aspecte que com a poble no ens fa cap favor. D’altra banda les pintades han vingut realitzant-se majoritàriament amb pintura plàstica, que té una gran durada en el temps i que no se’n va fàcilment, mentre que hi ha altres materials que se’n van amb aigua als pocs dies de la celebració.Per tant davant les queixes veïnals l’Ajuntament de Corbera hem hagut d’actuar basant-nos en la Ordenança de Policia i Bon Govern aprovada el dia 9 de març de 2006 per aquest Ajuntament. Un ajuntament és el responsable de ordenar i regular el que passa als carrers del poble. La utilització i ocupació de la via publica, per a tot allò que no és habitual, ha d’estar regulat i previst per al millor desenvolupament de la vida quotidiana.L’acció que hem pres ha segut comunicar als propietaris allò recollit a l’Ordenança de Policia i Bon Govern respecte a la classificació de les possibles sancions aplicables a estos casos. En cap moment s’han produït sancions, ni es eixa la intenció del Govern municipal. El que si s’ha demanat, per a una millor convivència de tots els veïns i veïnes, es que s’apliquen mesures per a restituir l’asfalt o la vorera a l’estat anterior de la mateixa.Es tracta, de compatibilitzar el divertiment amb el respecte als demés i als elements públics. No es tracta tant de prohibir, com de fer les coses pensant en el bé general. El que podríem dir bàsiques normes d’educació i convivència.

ANTENA DE TV: SOLUCIÓ AL PROBLEMA DE LA ZONA D'OMBRA


Per poder solucionar el problema de la Zona d’Ombra que impedeix veure la televisió a gran part del nostre municipi, s’està utilitzant una subvenció per a finançar la col·locació d’un repetidor.
El primer pas es va donar l’any passat. Es destinaren 20.000€ per l’execució de l’obra civil (tancament de parcel·la, caseta i col·locació del poste), a més a més de l’adquisició dels terrenys i permisos pertinents. Cal agrair la predisposició dels propietaris afectats.
La segona intervenció s’està realitzant en estos moments. Consisteix en l’equipament del sistema de telecomunicacions i l’alimentació elèctrica necessària. Aquesta subvenció també té una dotació econòmica de 20.000€.
S’estan muntant 5 mòduls. Cadascun serveix per a rebre 4 cadenes de tv (5x4=20 cadenes es podran sintonitzar) i les seues annexes de radio.
Totes estes cadenes, que es podran sintonitzar, emeten en baixa freqüència. No té sentit instal·lar més mòduls per a rebre la senyal de les cadenes que emeten en alta freqüència ja que van a canviar a baixa freqüència (es converteixen en les conegudes HD). Segons el ministeri, el canvi es farà l’1 de gener del 2014 (en la resta d’Europa el termini màxim es fins l’1 de gener del 2015).
Per altra part una sentència del Tribunal Superior de Justícia obliga a tancar 8 cadenes de TV, que ocupen espai radiofònic.
Per últim ens trobem amb el cas especial de RTVV. La qual, segons la presidència de la Generalitat, va a ser clausurada. Per tant no té sentit instal·lar un mòdul per a sintonitzar una cadena que va a detindre la seua emissió.
La situació de la recepció de les distintes cadenes de TV hui en dia es provisional.
Una vegada en funcionament el repetidor municipal, hem de tindre en compte diverses casuístiques:
- Aquells TDT que no tinguen HD deuran de ser substituïts per altres que sí que en disposen per veure totes les cadenes que emetran a partir del dia 1 de gener del 2014.
- Cal tenir en compte que 8 cadenes de TV van a desaparèixer. Per tant no serà possible sintonitzar totes les que hui en dia estan en funcionament, a més a més de RTVV.
- Durant estos mesos últims de l’any es podran sintonitzar únicament les cadenes que emeten en baixa freqüència (HD o no, depenent del TDT de cadascú).
Per últim cal assenyalar que este repetidor és ampliable en mòduls. Això significa que, per exemple, si finalment Canal Nou no cessa la seua emissió es podrà adquirir un nou mòdul per a poder-la sintonitzar. O que, una vegada tancades estes 8 cadenes i resituades totes les altres en baixa freqüència, es poden adquirir els mòduls necessaris per a poder sintonitzar la resta d ’ emissores.

"SALA DE LA PAU"


L’ajuntament de Corbera ha habilitat un espai en el cementeri municipal per a la realització de cerimònies civils de comiat de difunts. La “Sala de la Pau”, que així s’anomena, s’ha instal·lat aprofitant un local que ja existia al cementeri, amb les mínimes despeses.

A partir d’ara aquells ciutadans i ciutadanes que opten per uns funerals civils ja poden comptar amb aquest servei públic fins ara inexistent. Amb això, l’Ajuntament, conseqüent amb la pluralitat i diversitat ideològica de la societat democràtica, ofereix la possibilitat de despedir en condicions de dignitat aquells difunts que opten per un comiat laic. Allí podrem per mitjà d’una senzilla cerimònia civil: unes paraules, una música,... recordar el difunt i fer-li un últim homenatge.

"SALA DE LA PAU"


L’ajuntament de Corbera ha habilitat un espai en el cementeri municipal per a la realització de cerimònies civils de comiat de difunts. La “Sala de la Pau”, que així s’anomena, s’ha instal·lat aprofitant un local que ja existia al cementeri, amb les mínimes despeses.

A partir d’ara aquells ciutadans i ciutadanes que opten per uns funerals civils ja poden comptar amb aquest servei públic fins ara inexistent. Amb això, l’Ajuntament, conseqüent amb la pluralitat i diversitat ideològica de la societat democràtica, ofereix la possibilitat de despedir en condicions de dignitat aquells difunts que opten per un comiat laic. Allí podrem per mitjà d’una senzilla cerimònia civil: unes paraules, una música,... recordar el difunt i fer-li un últim homenatge.

"SALA DE LA PAU"

L’ajuntament de Corbera ha habilitat un espai en el cementeri municipal per a la realització de cerimònies civils de comiat de difunts. La “Sala de la Pau”, que així s’anomena, s’ha instal·lat aprofitant un local que ja existia al cementeri, amb les mínimes despeses.
A partir d’ara aquells ciutadans i ciutadanes que opten per uns funerals civils ja poden comptar amb aquest servei públic fins ara inexistent. Amb això, l’Ajuntament, conseqüent amb la pluralitat i diversitat ideològica de la societat democràtica, ofereix la possibilitat de despedir en condicions de dignitat aquells difunts que opten per un comiat laic. Allí podrem per mitjà d’una senzilla cerimònia civil: unes paraules, una música,... recordar el difunt i fer-li un últim homenatge.

"SALA DE LA PAU"

L’ajuntament de Corbera ha habilitat un espai en el cementeri municipal per a la realització de cerimònies civils de comiat de difunts. La “Sala de la Pau”, que així s’anomena, s’ha instal·lat aprofitant un local que ja existia al cementeri, amb les mínimes despeses.
A partir d’ara aquells ciutadans i ciutadanes que opten per uns funerals civils ja poden comptar amb aquest servei públic fins ara inexistent. Amb això, l’Ajuntament, conseqüent amb la pluralitat i diversitat ideològica de la societat democràtica, ofereix la possibilitat de despedir en condicions de dignitat aquells difunts que opten per un comiat laic. Allí podrem per mitjà d’una senzilla cerimònia civil: unes paraules, una música,... recordar el difunt i fer-li un últim homenatge.