dissabte, 30 de novembre de 2013

CENTRE DE SALUT: LES ANALÍTIQUES DE SINTRON JA ES PODEN FER A CORBERA

El passat 19 de febrer es mamprengueren de nou les converses per a la millora del servei al nostre Centre de Salut. (Consulteu informacions anteriors en la web municipal).
En aquesta ocasió, l’alcalde Jordi Vicedo, mantingué una entrevista amb el nou Comissionat de l’Hospital de la Ribera, el Sr Enrique Ballester, ja que l’anterior, la Sr Mª Angeles Matoses havia canviat de destí. D’aquella primera conversa sorgí una sèrie de compromisos per les dues parts.

Un d’ells era que s’interessaria i tractaria de gestionar l’abonament del deute de la Conselleria de Sanitat (períodes 2011 i 2012), previst en el Conveni de col•laboració entre l’Agència Valenciana de la Salut i l’Ajuntament de Corbera. El 13 de març van ser abonats 12.000€ corresponents al primer període.

El segon tema feia referència a la necessitat d’implantar a Corbera la infraestructura necessària per fer les analítiques del “Sintron” i evitar als ciutadans haver de desplaçar-se periòdicament a l’hospital de la Ribera.
La infraestructura consistia en: un programa informàtic, coordinar-se amb un metge que pogués fer lectura dels resultats i indicar, en cas necessari, les modificacions de la dosificació, i una balija que enviara a l’hospital les analítiques. En definitiva un xicotet augment en la despesa per a l’Hospital de la Ribera. En una segona reunió, en la que a  més de l’Alcalde i el Comissionat també estigué present el Gerent de l’Hospital, el Sr Marin, es pogué aconseguir aquesta millora sense cost per al nostre municipi. Des de fa un mes, com a fruit d’aquestes gestions fetes a instàncies del govern municipal, aquells veïns i veïnes de Corbera que necessiten d’aquest servei ja no es voran obligats a desplaçar-se a l’Hospital sinó que ho poden fer en el propi consultori de Corbera.   

En tercer lloc s’abordà per enèsima vegada la necessitat d’ampliar o construir un nou centre de salut per a aconseguir l’accessibilitat de l’edifici, entenent que degut a la insistència d’aquest govern municipal, Corbera passava a ser la primera prioritat. Paraules, que sense concretar, passen a ser paper mullat.
Les alternatives que es plantejaren foren moltes:
-   Instal•lar un ascensor (suposava una inversió d’uns 40.000€)
-  Utilitzar dos locals diferents. Un per a consultori mèdic i altre per a matrona i pediatria. (suposava augment de costos: línea telefònica, infermeria, noves instal•lacions, etc).
-  Adquirir un nou immoble per part de l’Ajuntament de Corbera i l’Hospital de la Ribera que l’habilités. (Suposava una despesa per a l’hospital d’uns 150.000€ i uns altres tants per a l’ajuntament, depenent del local).
-  Modificar l’horari de matrona i pediatria a les vesprades. La qual cosa suposaria que els metges atendrien pel matí i podrien compartir despatx (El Gerent defenia aquesta opció per no suposar cap cost econòmic i en canvi el Comissionat veia complicat forçar un canvi de contracte laboral).

Finalment, a falta de trobar-ne una millor, es plantejà esta última alternativa com a la més possible, condicionant el canvi d’horari al nous treballadors/es (matrona i pediatria) que contracte l’Hospital.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada