dilluns, 25 de novembre de 2013

ANTENA DE TV: SOLUCIÓ AL PROBLEMA DE LA ZONA D'OMBRA


Per poder solucionar el problema de la Zona d’Ombra que impedeix veure la televisió a gran part del nostre municipi, s’està utilitzant una subvenció per a finançar la col·locació d’un repetidor.
El primer pas es va donar l’any passat. Es destinaren 20.000€ per l’execució de l’obra civil (tancament de parcel·la, caseta i col·locació del poste), a més a més de l’adquisició dels terrenys i permisos pertinents. Cal agrair la predisposició dels propietaris afectats.
La segona intervenció s’està realitzant en estos moments. Consisteix en l’equipament del sistema de telecomunicacions i l’alimentació elèctrica necessària. Aquesta subvenció també té una dotació econòmica de 20.000€.
S’estan muntant 5 mòduls. Cadascun serveix per a rebre 4 cadenes de tv (5x4=20 cadenes es podran sintonitzar) i les seues annexes de radio.
Totes estes cadenes, que es podran sintonitzar, emeten en baixa freqüència. No té sentit instal·lar més mòduls per a rebre la senyal de les cadenes que emeten en alta freqüència ja que van a canviar a baixa freqüència (es converteixen en les conegudes HD). Segons el ministeri, el canvi es farà l’1 de gener del 2014 (en la resta d’Europa el termini màxim es fins l’1 de gener del 2015).
Per altra part una sentència del Tribunal Superior de Justícia obliga a tancar 8 cadenes de TV, que ocupen espai radiofònic.
Per últim ens trobem amb el cas especial de RTVV. La qual, segons la presidència de la Generalitat, va a ser clausurada. Per tant no té sentit instal·lar un mòdul per a sintonitzar una cadena que va a detindre la seua emissió.
La situació de la recepció de les distintes cadenes de TV hui en dia es provisional.
Una vegada en funcionament el repetidor municipal, hem de tindre en compte diverses casuístiques:
- Aquells TDT que no tinguen HD deuran de ser substituïts per altres que sí que en disposen per veure totes les cadenes que emetran a partir del dia 1 de gener del 2014.
- Cal tenir en compte que 8 cadenes de TV van a desaparèixer. Per tant no serà possible sintonitzar totes les que hui en dia estan en funcionament, a més a més de RTVV.
- Durant estos mesos últims de l’any es podran sintonitzar únicament les cadenes que emeten en baixa freqüència (HD o no, depenent del TDT de cadascú).
Per últim cal assenyalar que este repetidor és ampliable en mòduls. Això significa que, per exemple, si finalment Canal Nou no cessa la seua emissió es podrà adquirir un nou mòdul per a poder-la sintonitzar. O que, una vegada tancades estes 8 cadenes i resituades totes les altres en baixa freqüència, es poden adquirir els mòduls necessaris per a poder sintonitzar la resta d ’ emissores.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada