dijous, 13 de març de 2014

SUBVENCIÓ

En el Ple del mes de gener, el portaveu del grup socialista, demanà explicacions al govern municipal per la pèrdua d'una subvenció de 700 €. 

Aquesta va ser la resposta de la secretària-interventora de l'Ajuntament de Corbera, tal i com apareix redactada en l'acta de Ple d'eixe dia i aprovada per tots els regidors.
Acta del mes de gener.