divendres, 8 de juliol de 2011

El nou equip de govern cobrarà un 10 % menys


11é.- Aprovar les retribucions als membres de la Corporació.
Aquest punt té tres apartats:
Primer, relació de càrrecs de la Corporació en règim de dedicació parcial i la seua retribució, i retribució corresponent als regidors/res amb delegació d’àrea. La proposta que fa el BLOC és cobrar un 10% menys del que es venia cobrant, per contribuir en la mesura del possible a no carregar les arques municipals en un moment de forta crisi econòmica.
L’Alcalde (per mitja dedicació) cobrarà 994,41 Euros al mes, l’anterior alcalde cobrava 1049 euros, regidores i regidors amb delegació cobraran 239,71 euros al mes, els anteriors cobraven 266.34 euros. 

Va ser aprovat 6 vots a favor (BLOC, PSOE) i 5 abstencions PP.
Segon, Aprovar les quanties a cobrar els regidors/res sense àrea per assistència a Plens i Comissions Informatives, la proposta del BLOC era igual que fins ara 39 euros per Ple i 23,41 per comissió informativa, a la que PSOE feu la proposta de rebaixar-la també un 10% davant la indecisió del PP es va deixar sobre la taula per a aprovar-ho en el següent Ple.

Tercer, determinar la indemnització als membre de la corporació per quilometratge.
La nostra proposta és la que diu la llei: 0’19 euros/quilòmetre. Fins ara estaven cobrant 0,38 euros/quilòmetre.
Va ser aprovada per 6 vots a favor (BLOC, PSOE) i 5 abstencions PP.


Si vols veure un resum dels punts tractats en aquest ple del dia 23 de Juny, fes clic al següent enllaç

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada